இன்றைய தங்க விலை நிலவரம்

சென்னை  1 கிராம் - Rs.4690 1 சவரன் - Rs.37520

திருச்சி 1 கிராம் - Rs.4690 1 சவரன் - Rs.37520

தர்மபுரி 1 கிராம் - Rs.4735 1 சவரன் - Rs.37520

கோவை 1 கிராம் - Rs.4690 1 சவரன் - Rs.37520

மதுரை  1 கிராம் - Rs.4690 1 சவரன் - Rs.37520

திருப்பூர்  1 கிராம் - Rs.4690 1 சவரன் - Rs.37520

திருநெல்வேலி 1 கிராம் - Rs.4690 1 சவரன் - Rs.37520

சேலம்  1 கிராம் - Rs.4690 1 சவரன் - Rs.37520

விழுப்புரம்  1 கிராம் - Rs.4690 1 சவரன் - Rs.37520

தேனி  1 கிராம் - Rs.4690 1 சவரன் - Rs.37520