திருப்பூர் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் வேலை வாய்ப்பு

Post Name  Protection Officer, Social Worker, Counselor

Vacancy 04

Salary Rs.27804/- 

Qualification Diploma, Graduate, Post Graduate 

Age Limit 40 years 

Job Location Tiruppur

Selection Process Interview

 Last Date 20.09.2022