கூட்டுறவு துறையில் வேலைவாய்ப்பு

Post Name ஹோமியோபதி மருத்துவர் ஆயுர்வேதிக் மருத்துவர் யுனானி மருத்துவர் யோகா நேச்சுரோபதி மருத்துவர்

Salary Rs.35,500/-

Vacancy 19

Age Limit 22 to 35 years

Qualification BHMS

Application Fees SC / SCA / ST / DAP(PH) / DW - Rs.300/- ஏனையோர் - Rs.600/-

Job Location Tamil Nadu

Selection Process Interview