பாரதியார் பல்கலைக் கழகத்தில் வேலை

Job Name

Project Assistant

Salary

Rs.12,000/-

Vacancy

01

Qualification

Post Graduate

Man Reading

Job Location

Coimbatore

Application Fees

No Fees

Woman Reading

Selection Process

Interview